Alla inlägg av Nesrin

Geometri: Video 1 om Längd

Jag som lärare har börjat filma korta instruktionsfilmer i matematik till mina eleverna. Detta arbetssätt kallas att man ”flippar klassrummet”. Det innebär att jag som lärare filmar mina genomgångar och läggar upp dem i min Youtube-kanal som mina eleverna kan se hemma i lugn och ro. Eleverna kan då också pausa och se genomgången flera gånger. När de kommer sedan till skolan så kan de oftast instruktionen som de sett i filmen och kan ställa frågor på sådant de inte förstått. Detta arbetssätt gör att läraren inte behöver lägga lika mycket tid på långa genomgångar utan tid sparas och läggs på att hjälpa eleverna.

I den här filmen går jag igenom de fyra längdenheterna: meter, decimeter, centimeter och millimeter samt förklarar jag vad en sträcka är.

Titta och kommentera gärna! 🙂