Alla inlägg av Nesrin

Bokrecension: Mördarens apa

Här ser du en bokrecension av en elev i 5c. Visst är han duktig?

Detta arbetssätt gör att eleven är mer aktiv och tänker till lite extra när de läser då de i efterhand vet att de ska skriva en bokrecension. De får även ta ansvar för sitt lärande samt får de samarbeta när de filmar varandra.

Ps: Filmen finns på min (lärarens) Youtube-kanal, men den är olistad (hemlig) för andra att se. Man kan endast se filmen via vår klassblogg.

Vi arbetar med NO-begrepp

Rörelse och konstruktion är ett tema där eleverna undersöker olika krafter för att komma fram till energibegreppet. Eleverna bygger olika fordon och undersöker hur det rör sig, när det påverkas av olika stora krafter samt olika tunga last. De undersöker också hur fordonet rör sig när det drivs av lagrad energi i form av gummisnoddar. Eleverna undersöker även hur friktion påverkar fordonet. I slutet av temat konstruerar eleverna ett nytt fordon som ska tillgodose förutbestämda krav.

Mål: Du ska kunna ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Bokrecension: De tysta stegen bakom

Här ser du en bokrecension av en elev i 5c. Visst är hon duktig?

Detta arbetssätt gör att eleven är mer aktiv och tänker till lite extra när de läser då de i efterhand vet att de ska skriva en bokrecension. De får även ta ansvar för sitt lärande samt får de samarbeta när de filmar varandra.

Ps: Filmen finns på min (lärarens) Youtube-kanal, men den är olistad (hemlig) för andra att se. Man kan endast se filmen via vår klassblogg.

Vi arbetar med EPA-modellen i svenska

Vi arbetar med EPA-modellen som står för att man arbetar först ensam, i par och sedan alla i helklass. Jag och klassen arbetar språkmedvetet. Det innebär att vi  läser, delar upp texten, plockar ut nya/svåra begrepp, förklarar och slår upp i ordlista m.m.

  1. Vi lyssnar två gånger på ett avsnitt av Spöktåget ur Sveriges radio.
  2. Eleverna får svara enskilt på frågor.
  3. Eleverna arbetar i par där de diskuterar och drar slutsatser om skillnader och likheter.
  4. Slutligen går vi igenom svaren tillsammans i helklass.