Kategoriarkiv: NO

Vi arbetar med NO-begrepp

Rörelse och konstruktion är ett tema där eleverna undersöker olika krafter för att komma fram till energibegreppet. Eleverna bygger olika fordon och undersöker hur det rör sig, när det påverkas av olika stora krafter samt olika tunga last. De undersöker också hur fordonet rör sig när det drivs av lagrad energi i form av gummisnoddar. Eleverna undersöker även hur friktion påverkar fordonet. I slutet av temat konstruerar eleverna ett nytt fordon som ska tillgodose förutbestämda krav.

Mål: Du ska kunna ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Uppdrag 6: Konstruera fordon efter givna krav

Mål: I detta uppdrag kommer ni tillsammans att planera och konstruera ett fordon, som ska  klara av de krav som ett företag bestämmer. Er ritning ska innehålla all information som behövs för att kunna tillverka en unik månfarkost.

Krav: Farkosten måsten kunna

  • förflytta sig lika långt som ert arbetsbord är högt på mellan 4 och 6 sekunder.
  • dras av ett snöre som är fäst i den.
  • transportera månstenar (i form av träklossar).

Uppdrag 1: Konstruera ett fordon

Eleverna arbetar 2-3 st i smågrupper. Varje vecka får de arbeta med ett nytt uppdrag och lära sig nya saker.

Begrepp vi arbetar med är: stänger, hopkopplare, konstruera, ritning och projektion.

Mål: Du ska tillsammans med en kamrat tillverka  ett fordon, testa det och därefter göra en ritning av er konstruktion.

Tre olika redovisningar om kroppens organ

Film 1

Film 2

Film 3

Kunskapskrav i biologi för slutet av årskurs 6:

  • Eleven ska kunna använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  • Eleven ska ha grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.