Kategoriarkiv: NO

4c arbetar med uppdrag 7: Testa med jod

I den här filmen arbetar klassen med uppdrag 7. I det här uppdraget ska eleverna tillsammans ta reda på vad som händer när de droppar sex droppar jod på de olika kemiska ämnena.  Vad tror ni kommer att hända med de olika pulvren? Varje grupp skriver först hypoteser och sedan undersöker de. Därefter dokumenterar de sina upptäckter.

I filmen upptäckter eleverna att ämnena reagerar på olika sätt. Blir blandningarna flytande eller fast?

4c arbetar med uppdrag 5: kristaller i kemi

I den här filmen arbetar klassen med uppdrag 5. Nu har petriskålarna och filtren stått så länge att något mycket spännande har hänt. De ska nu undersöka de olika blandningar med pulver som har torkat. Vad ser vi kvar i petriskålarna? Varje grupp skriver först hypoteser och sedan undersöker de. Därefter dokumenterar de sina upptäckter.

En elev hade med sig kristaller hemifrån. Wow, vilka fina kristaller! :)

4c arbetar med uppdrag 4b – filtrering

I NO: kemi arbetar 4c med uppdrag 4b som handlar om att filtrera blandningarna från vattentestet. Nu ska varje grupp hälsa  blandningarna med pulver och vatten genom ett filter som sedan ska droppa ner i ett petriskål. Eleverna börjar självklart med den rödmarkerade färgen.

Detta uppdrag kvävde mycket tålamod av eleverna då det tog tid för blandningarna att droppa genom filtren. De fick turas om att hålla i filtren.

Elevinstruktion om uppdrag 4a: vattentest

I detta uppdrag ska eleverna först fundera över vad de tror kommer att hända då de tar en större mängd vatten till varje pulver. De ska skriva ner sina hypoteser först och sedan testar de i gruppen.

I detta uppdrag använder vi kemiska begrepp som platspipett, bägare, mättad och lösa sig.

Vilken duktig elev som ger en tydlig instruktion. Kom bara ihåg att en struken sked görs med en tandpetare (ej fingret).

4C arbetar med uppdrag 2 och 3

Vi har nyligen påbörjat vårt arbete i ämnet kemi. I kemi kommer eleverna att arbeta i smågrupper om 3-4 elever. Varje vecka kommer vi att läsa och arbete med ett uppdrag där grupperna kommer att få undersöka 5 okända pulver. Först kommer de att få ställa hypoteser och därefter kommer de att få testa med olika vätskor. Undersökningarna och uppdragen kommer att leda eleverna framåt i sitt arbete till sista uppdraget som handlar om att ta på reda vilka de 5 okända ämnena är.

I under arbetsgång kommer eleverna att vara detektiv som löser en kemiskmysterium.

Solsystemet (Fysik)

I den här filmen får du lära dig fakta om vårt solsystem. I vårt solsystem finns 8 planeter (+ en dvärgplanet – Pluto). Du får även lära dig fakta om vår måne och dess faser. Lär dig planeternas ordning från solen.

Titta många gånger på filmen för vi kommer att arbete mer med astronomi efter jullovet!

Filmen är gjord av Studi.se.