Om oss

Hej och välkomna till 5c klassblogg!

Vilka är vi?

Vi som har skapat den här klassbloggen går i årskurs 5 och tillsammans med vår lärare Nesrin Slio. I klassen går det 28 elever, varav 12 flickor och 16 pojkar. I vår blogg kommer vi att dela med oss av vår vardag, hur vi arbetar på lektionerna, med vilka mål och arbetsområde vi fokuserar på.

Vår klassblogg har varit aktiv sedan september 2015.

Sidans syfte

Syftet med klassbloggen är att eleverna ska få vara med och skapa en klassblogg där de är delaktiga och har en stor inflytande i sitt skolarbete. Klassbloggen erbjuder förhoppningsvis även eleverna att få möte en större publik än endast läraren som kan ge respons. Men även få kommentarer från andra elever som går på vår skolan och andra skolor.

Pedagogisk koppling

Övergripande mål och riktlinjer:

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
  • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande

Upphovsrätt

Elevernas produktioner skapas på egen hand. Läraren lägger upp egengjorda filmer.

Instruktionsfilmer som är gjorda av andra har godkänts av upphovsman. (Läraren har tagit kontakt och fått godkännande.)

Kommentarer

Vi hoppas att du kommer att tycka att vår klassblogg är intressant och rolig.

Kommentarer till filmerna och inläggen godkänns om den är relevant samt innehåller allmän och god samtalston. Så skriv gärna snälla saker 🙂

Motivering till varför bidraget borde få pris i Webbstjärnan

Vi borde få ett pris då alla i vår klass är med och skapar vår blogg. Vår lärare är engagerad och ger oss chansen att använda moderna verktyg för att utvecklas inom kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Men vi lär oss också att samarbeta, möta en ny publik och många delar i svenskaspråket som tex. stavning, grammatik, källhantering samt hur man kritiskt granskar en text.

Vad har vi lärt oss av att bygga webbplatsen?

Vi har lärt oss att samarbeta, dela med oss av det vi gör, att skapa och driva en klassblogg, skriva inlägg , göra film, göra e-bokrecension, intervjua varandra, hur en instruktionsfilm kan se ut och såklart att ha kul tillsammans.

 

Ännu en webbplats i Webbstjärnan